Historiaa

Tehyn Varsinais-Suomen yksityisalojen ammattiosasto
(entiseltä nimeltään Tehyn Turun yksityisalojen ammattiosasto)


Perustava kokous on pidetty 11.5.1981
Ssl:n Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen huoneistossa, osoitteessa Aurakatu 22 A.
Ao:n puheenjohtajana aloitti tuolloin Lea Routama.
Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat: Ceder Anneli, Haapaniemi Auli, Lehtovesi Seija, Louhe Ritva, Lunnas Virpi ja Rauhala Hannele.
Varajäseniä olivat: Kottelin Mirja, Laineenoja Reija, Lempiö Marianne, Risti Marita, Sillanpää Sirkka-Liisa ja Sinervo Hilkka.

Perustamiskokouksessa oli 70 osallistujaa. Hallituksen jäsenten nimet päätettiin julkaista Turun Sanomissa, Turkulaisessa ja Tehy-lehdessä.
Vuoden lopussa 31.12.1981 jäseniä oli 241, järjestäytymisaste n. 90 % ja työpaikkoja 63.
Tase 31.12.1981 oli 557,04 mk.

Ammattiosastossa tapahtui Tehyn toimesta rakennemuutos 1.10.2014. Ammattiosasto jaettiin kolmeen osaan ns. TES-pohjaisiin ammattiosastoihin. Tällöin jäsenistä siirrettiin n. 2/3 toisiin ammattiosastoihin.