Toiminta

HALLITUKSEN TOIMINTA

Ammattiosaston hallitus kokoontuu n. 11 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet. Hallituksen jäsenten keskuudesta valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri sekä tiedotussihteeri.

Hallituksen jäsenet ottavat osaa Tehyn Turun aluetoimiston sekä Tehyn järjestämiin järjestökoulutustapahtumiin.

AMMATTIOSASTON TOIMINTA

Sääntömääräiset kokoukset järjestetään 2 kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Ao pyrkii järjestämään jäsenistölleen monipuolisesti tapahtumia ja jäseniltoja.

AVUSTUS LIIKUNTAHARRASTUKSESTA

Työssä jaksamisen edesauttamiseksi ammattiosasto tukee jäsenen liikuntaharrastusta rahallisesti esim. jumppakortit, kuntosalikortit, maratonin ilmoittautumismaksut jne. Liikuntavarusteita ei korvata.
Anomukset ja alkuperäiset tositteet kustannuksista tulee jättää hallitukselle 30.11.2020 mennessä. Palautusosoite: Satu Hilden/YTHS, Kirkkotie 13/4. krs, 20540 Turku.

OPINTOAVUSTUS

Jäsenen on mahdollista anoa opintoavustusta ammattitaitonsa ylläpitämiseen liittyviin koulutuskustannuksiin. Myönnettävä avustus on korkeintaan 100 €/koulutus. Anomus osoitetaan ao:n hallitukselle ja mukaan tulee liittää alkuperäiset tositteet kustannuksista. Anomukset tulee toimittaa hallituksen jäsenelle tai osoitteeseen: Satu Hilden/YTHS, Kirkkotie 13/4. krs, 20540 Turku.